Perspektif

Tasarımlarımızın temelinde doğa ve insan var…


Sürdürülebilirlik

Aryen Media-Tasarım-Mimarlık olarak projelerimizi toplumun ve doğanın sağlığını kapsaması gerektiğine inanıyoruz. Deneyimlerimizi tasarımlarımıza yansıtarak sürdürülebilirlik ilkelerine önem veriyoruz. Ekibimizle birlikte daha sağlıklı bir dünya için sürdürülebilir çerçeveler geliştiriyor ve çevresel hedefler belirliyoruz. Projelerimizi süreç boyunca takip ediyor, müşterilerimizin istediği doğrultuda ihtiyaçlarını karşılıyoruz.


Şirket olarak “UN Global Compact” çerçevesinde evrensel olarak kabul görmüş bildirgelere dayanan ilkeleri benimsiyoruz.

Bu ilkeler gereğince;


İnsan Hakları


İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.


Çalışma Standartları


İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli


Çevre


İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.


Yolsuzlukla Mücadele


İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, dünyamızın korunması ve insanlık için refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar belirlenen ortak hedefler çerçevesinde küresel girişimlerin hayata geçirilmesini desteklemektedir. Aryen Media-Tasarım-Mimarlık olarak inovasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak bu hedeflerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu ilkelerin bir parçası olduğumuzu vurguluyoruz.

Çözüm Ortaklarımız

Her bir adımın değerini en az bizim kadar bilen markalarla çözüm üretiyoruz.